Elektriķi (ciems)

ciems Bauskas novada Codes pagastā, Latvijā