Eiropas Sociālais pētījums

Eiropas Sociālais pētījums (European Social Survey) ir uz akadēmiskiem standartiem balstīts starptautisks salīdzinošs socioloģisks pētījums, kas izveidots ar mērķi iezīmēt un izskaidrot vairāk nekā 30 Eiropas valstu iedzīvotāju attieksmes un vērtības. Projekts uzsāka aktīvu darbību 2001. gadā Rodžera Džovela vadībā.

Latvijā ESS zinātnisko vadību un īstenošanu no 2003. līdz 2014. gadam nodrošināja LU Filozofijas un socioloģijas institūts, kopš 2018. gada - LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūts.

ESS ir pirmais projekts sociālajās zinātnēs, kuram 2005. gadā tika piešķirta Eiropas nozīmīgākā balva zinātnes jomā – Dekarta balva.[1]

Tematiskie moduļiLabot

ESS anketu veido divas sadaļas, katrā no kurām tiek iekļauti aptuveni 120 mērījumi. Pamata (core) modulis no posma uz posmu tiek saglabāts relatīvi nemainīgs, savukārt divi līdz trīs rotējošie moduļi tiek iekļauti anketā pēc noteikta laika intervāla (dažādos pētījuma posmos tiek iekļauti atšķirīgi moduļi).

Pamata modulisLabot

 • Uzticēšanās institūcijām
 • Nacionālā, etniskā, reliģijas identitāte
 • Politiskā līdzdalība
 • Labklājība, veselība un drošība
 • Socio-politiskas vērtības
 • Demogrāfiskais raksturojums
 • Morālās un sociālās vērtības
 • Izglītība un nodarbošanās
 • Sociālais kapitāls
 • Finansiālais stāvoklis
 • Sociālā atstumtība
 • Dzīves apstākļi

Rotējošie moduļiLabot

1. posms

 • Imigrācija
 • Pilsoņu līdzdalība un demokrātija

2. posms

 • Ģimene, darbs un labklājība
 • Ekonomikas morālie aspekti
 • Veselība un palīdzības pieejamība

3. posms

 • Personīgā un sociālā labklājība
 • Dzīves periodizācijas uztvere

4. posms

 • Diskriminācijas pēc vecuma pieredze un izpausmes
 • Attieksmes pret labklājību mainīgajā Eiropā

5. posms

 • Ģimene, darbs un labklājība: ekonomiskās krīzes ietekme
 • Uzticēšanās tiesībsargājošajām institūcijām: salīdzinoša Eiropas analīze

6. posms

 • Personīgā un sociālā labklājība
 • Eiropas iedzīvotāju izpratne par demokrātiju un tās vērtējums

DalībvalstisLabot

Valsts 1. posms 2. posms 3. posms 4. posms 5. posms 6. posms
Albānija +
Apvienotā Karaliste + + + + + +
Austrija + + + + +
Beļģija + + + + + +
Bulgārija + + + +
Čehijas Republika + + + + +
Dānija + + + + + +
Francija + + + + + +
Grieķija + + + +
Horvātija + +
Igaunija + + + + +
Islande + + +
Itālija + + +
Izraēla + + + +
Īrija + + + + + +
Kipra + + + +
Kosova +
Krievija + + + +
Latvija + +
Lietuva + + +
Luksemburga + +
Nīderlande + + + + + +
Norvēģija + + + + + +
Polija + + + + + +
Portugāle + + + + + +
Rumānija + +
Slovākija + + + + +
Slovēnija + + + + +
Somija + + + + + +
Spānija + + + + + +
Šveice + + + + + +
Turcija + +
Ukraina + + + + +
Ungārija + + + + + +
Vācija + + + + + +
Zviedrija + + + + + +

FinansējumsLabot

ESS projektu finansē dalībvalstis. Lai piedalītos ESS, valstīm ir jārod finansējums, kas segtu pētījuma zinātniskās vadīšanas, koordinēšanas un lauka darba izmaksas nacionālajā līmenī.

AtsaucesLabot

Ārējās saitesLabot