Eiropas Savienības Tiesa

Eiropas Savienības institūcija, kas, nodrošina vienveidīgu ES tiesību piemērošanu un interpretāciju

Eiropas Savienības Tiesa (iepriekš — Eiropas Kopienu tiesa) ir viena no svarīgākajām Eiropas Savienības institūcijām. Tā nodrošina tiesību ievērošanu saskaņā ar Līgumu, kā arī interpretē un piemēro to. Tā ir izveidota kā neatkarīga institūcija ar centrālo mītni Luksemburgā.

Tiesas pamatsastāvā ir pa vienam tiesnesim no katras dalībvalsts (piemēram, Latviju pārstāv Ineta Ziemele) un 9 ģenerāladvokāti. Tiesnešus uz sešiem gadiem ieceļ dalībvalstis, savstarpēji vienojoties.

Tiesā ietilpst arī Vispārējā tiesa (bijusī Pirmās instances tiesa) un Civildienesta tiesa.

Darbs labot šo sadaļu

Tiesa pārbauda, vai ES institūciju pieņemtie likumi atbilst ES līgumiem, un izvērtē ES nolikumu likumību, balstoties uz nacionālo tiesu lūgumiem.

Tiesas spriedumi un likumu interpretācijas veicina Eiropas likumu kopuma veidošanos, kas tiek piemērots visās dalībvalstīs. ES likumdošanas jomā Tiesas lēmumi atceļ nacionālo tiesu lēmumus.

Saites labot šo sadaļu