Ieņēmumi pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem

(Pāradresēts no EBITDA)

Ieņēmumi pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (angļu: Earnings before interest, tax, depreciation, and amortization (EBITDA)), bieži tiek lietota abreviatūra EBITDA, ir finanšu rādītājs, kas norāda uz uzņēmuma peļņas gūšanas spēju – cik lielu peļņu tas var iegūt ar saviem esošiem aktīviem un darbībām produkcijas ražošanā un pārdošanā. Šīs rādītājs tiek bieži izmantots, salīdzinot dažādas kompānijas. Tas ļauj novērtēt to darbību, neņemot vērā atšķirības finansēšanā (ignorējot procentu maksājumus), politiskās jurisdikcijās (ignorējot nodokļus) un aktīvos (ignorējot nolietojuma un amortizācijas atskaitījumus).

Negatīvās indikatora vērtības norāda uz nopietnām problēmām ar uzņēmuma rentabilitāti. No citas puses, pozitīvas indikatora vērtības vēl nenozīmē, ka uzņēmums ģenerē naudas plūsmas. Tas ir izskaidrojams ar to, ka EBITDA ignorē izmaiņās uzņēmuma apgrozāmajā kapitālā (kas ir nepieciešami, attīstot uzņēmumu), kapitāla tēriņus (kas tiek veikti, lai modernizētu vai aizvietotu uzņēmuma salūzušos aktīvus), nodokļus un kredītprocentus.