E-pasta vēstules formāts

E-pasta vēstules formāts nosaka standartu, kādā e-pasta vēstule jāsagatavo izsūtīšanai, un kādā tā jāsaņem. Mūsdienās izmantotais ARPA "interneta teksta ziņojumu" standarts (Standard for ARPA Internet Text Message) ir definēts RFC 822. Tam eksistē arī paplašinājumi MIME.

ARPA interneta teksta ziņojumu standarts

labot šo sadaļu

Pirmais standarts publicēts 1982. gada 13. augustā RFC 822 kā "Standard for the Format of ARPA Internet Text Messages". 2001. gada aprīlī publicēts papildinātais un precizētais dokuments "Internet Message Format" (RFC 2822).

E-pasta vēstule sastāv no divām daļām: galvenes un vēstules ķermeņa. Starp tām jābūt tukšai rindai (CRLF). Vēstule var būt arī bez ķermeņa, bet galvenei jābūt obligāti.

Galvene (header) sastāv no laukiem (fields), kas ir veidoti no 7 bitu simboliem. Katrs lauks sastāv no nosaukuma (field-name) un vērtības (field-body), kuri atdalīti ar kolu (":"). Lauks var būt vairākās rindās, bet starp tam nedrīkst būt tukšu rindu. Tukša rinda ir galvenes beigu pazīme un vēstules ķermeņa sākums.

Lauki var būt vairāki, bet vēstulē jābūt vismaz "Date", "From" un "To" vai "cc". Parasti galvenē ir vēl papildu lauki. Lauku secība nav stingri noteikta.

Izveides datums

labot šo sadaļu

Laukā Date norāda vēstules izveidošanas (nosūtīšanas) datumu. Tas ir īpašā standartā ar sūtītāja laika joslas norādi attiecībā pret Grīnvičas laiku. Piem., Date: Thu, 15 Feb 2007 11:27:17 +0200

 • From rāda nosūtītāja e-pasta adresi;
 • Sender — ja sūtītājs (laukā From) nav vēstules autors, tad šeit norāda, no kā vēstule saņemta un tālāk pārsūtīta;
 • Reply-To — e-pasta adrese, uz kuru sūtīt atbildi.

Saņēmēju lauki

labot šo sadaļu

Saņēmēji var būt arī vairāki.

 • To norāda primāro saņēmēju vai saņēmējus.
 • Cc (no angļu: Carbon Copykoppapīrs, kuru izmanto rakstāmmašīnās, lai vienlaicīgi izdrukātu vairākas kopijas) — adresē citiem, kuri nav tiešie saņēmēji.
 • Bcc (no angļu: Blind Carbon Copy, ko varētu tulkot kā "neredzamais koppapīrs") saņēmēji, kuru adreses neparādīsies citu saņēmēju vēstulēs.

Identifikācijas lauki

labot šo sadaļu
 • Message-ID — unikāls vēstules identifikators, kuru izmanto e-pasta programmas.

Laukos In-Reply-To un References norāda identifikatorus, kad veido atbildes vēstuli.

Informatīvie lauki

labot šo sadaļu
 • Subject ir vēstules tēma īsa rinda, kas raksturo vēstuli. Kad veido atbildes vēstuli, parasti raksta "Re: " (no latīņu: res), kuram seko oriģināla vēstules lauka "Subject" saturs;
 • Comments — komentāri;
 • Keywordsatslēgvārdi, atdalīti ar komatu, kas var būt svarīgi saņēmējam.

Izsekošanas lauki

labot šo sadaļu
 • Received — to pievieno katrs pasta serveris, caur kuru iet vēstule. Pēc tā var izsekot vēstules ceļam.

Lietotajam nosūtot vēstuli ar e-pasta klienta programmu, parasti iespējams izmainīt tikai laukus To, Cc, Bcc un Subject, pārējos formē pati programma.

Vēstules ķermenis

labot šo sadaļu

Vēstules ķermenim (body) jāsastāv no ASCII (ANSI X3.4 — 7 bitu) simbolu rindām. Rindu maksimālais garums ir 998 simboli, bet ieteicamais — 78 simboli, izņemot CRLF. Simboli CR un LF tekstā var būt tikai abi kopā kā CRLF, nedrīkst parādīties atsevišķi.

Vēstules ķermenis no galvenes ir atdalīts ar tukšu rindu.

MIME paplašinājumi

labot šo sadaļu

Augot vajadzībai ar e-pasta palīdzību sūtīt vēstules citās valodās, kā arī sūtīt ne tikai teksta datus, e-pasta formāts tika paplašināts, saglabājot savietojamību ar veco pamatstandartu. Tas ir pazīstams kā Multipurpose Internet Mail Extensions, kurā galvenie paplašinājumi ir:

 • teksts iespējams rakstzīmju kopā, kas atšķiras no US-ASCII;
 • vēstulei var pievienot piesaistnes;
 • atļauts vēstuli veidot no vairākiem ķermeņiem
 • galvenes informācija iespējama ne ASCII kodējumā.