Biotops (grieķu: βίος (bios) — 'dzīve' un τόπος (topos) — 'vieta') jeb dzīvotne[1] ir samērā viendabīga sauszemes vai ūdens teritorija, kuras pazīmes nosaka dabīgi vai daļēji dabīgi ģeogrāfiskie, biotiskie un abiotiskie faktori un kas piemērota konkrētas sugas eksistencei.[2] Biotopi var būt ļoti dažādi pēc sava veida un platības. Tos var klasificēt pēc vides apstākļiem, augu un dzīvnieku sabiedrībām (biocenozēm) tajos. Biotops kopā ar tajā esošo biocenozi veido bioģeocenozi. Aprakstot biocenozi kā konkrētai sugai piemērotu, to var saukt par dzīvotni, lai gan dzīvotne var iekļaut vairākus blakus pastāvošus biotopus.[3]

Amazones lietus mežu biotops
  1. Nacionālā enciklopēdija. «Ekosistēmas Latvijā».
  2. Kabucis I. (red.) (2000): Biotopu rokasgrāmata. Latvijas Dabas fonds.
  3. Brigita Laime. «Mācību materiāls. Ekoloģiskās sistēmas», 2007. Skatīts: 2015-12-28.