Apustulis (grieķu: ἀπόστολος (apostolos) — 'ziņnesis') ir ikviens no divpadsmit Jēzus Kristus izvēlētajiem mācekļiem; termins dažkārt tiek attiecināts arī uz citiem, īpaši uz svēto Pāvilu, kas pievērsās kristietībai dažus gadus pēc Jēzus Kristus nāves. Lūkas evaņģēlijā 6:13 ir teikts, ka Jēzus Kristus izvēlējās divpadsmit cilvēkus no saviem mācekļiem, "kurus Viņš nosauca par apustuļiem". Jēzus Kristus izvēlētie apustuļi bija Pēteris, Jēkabs, Jānis (abi Cebedeja dēli), Andrejs, Filips, Bartolomejs, Matejs, Toms, Jēkabs (Alfeja dēls), Tadejs, Sīmanis Kānaānietis un Jūda Iskariots. Pēc Jūdas Iskariota pašnāvības viņa vietu ieņēma Matijs.

Jēzus ar apustuļiem, katakombas glezna Romā.

Ārējās saites labot šo sadaļu