Delta daļiņas, jeb, precīzāk, delta barioni ir ārkārtīgi nestabili relatīvi viegli barioni, kas, tāpat kā nukloni, sastāv tikai no u kvarkiem un d kvarkiem, bet to spins ir 3/2. Delta daļiņas apzīmē ar grieķu burtu Δ.

Delta daļiņas sabrūk par nukloniem un pioniem, retāk par nukloniem un fotoniem.

Ir pazīstamas četru dažādu veidu delta daļiņas (skatīt barionu tabulu) un četras to antidaļiņas.

Δ++ daļiņas atklāšana bija izšķirošs brīdis kvarku teorijas apstiprināšanai — šīm daļiņām piemīt neparasts elektriskais lādiņš +2, ko paredzēja kvarku modelis.

Ārējās saites

labot šo sadaļu