Deklaratīvas zināšanas

Deklaratīvas zināšanas (latīņu: declarativus - paskaidrojošs) - kognitīvajā psiholoģijā ir zināšanas par faktiem, tā ir atbilde uz jautājumu: Kas tas ir?

Deklaratīvo zināšanu reprezentācijas veidi vai kodi ir tēli un simboli, kas nes noteiktu jēgu. Deklaratīvo zināšanu uzdevumi ir uzdevumi par cilvēka dzīves pieredzes faktiem (piem., Kā Jūs sauc?)