Deduktīvā domāšana kognitīvajā psiholoģijā ir process, kura rezultātā no viena vai vairākiem iepriekš zināmajiem vispārīgajiem apgalvojumiem tiek loģiski izsecināts jauns apgalvojums, kas ir vispārīgā apgalvojuma specifisks gadījums.

Ir divi deduktīvās domāšanas veidi - nosacījumu domāšana un siloģistiskā domāšana.

Skatīt arī labot šo sadaļu