Decibels (dB) ir relatīva logaritmiska vienība. Decibels skaitliski ir vienāds ar decimāllogaritmu (logaritms pie bāzes desmit) no divu vienāda nosaukuma fizikālu lielumu attiecības. Decibels ir desmitā daļa no retāk izmantotā bela, kas nosaukts par godu Aleksandram Greiemam Bellam. Decimāllogaritmā ir mērāmā lieluma attiecība pret iepriekš izraudzīta atskaites punkta vērtību, piemēram, izsakot decibelos enerģētiskus lielumus E un E0, iegūst .

Decibels tiek izmantots dažādās zinātnes un inženierijas nozarēs, it īpaši akustikā un elektronikā.