Datu saspiešana

Datu saspiešana ir informācijas kodēšanas process, kurā no sākotnējās datu kopas iegūst mazāka apjoma datu kopu. Šiem saspiestajiem datiem jābūt tādiem, lai, izmantojot datu atspiešanas procedūru, būtu iespējams atgūt oriģinālos datus. Datu saspiešanu izmanto, lai samazinātu dārgu resursu patēriņu, piemēram cietā diska vietu vai sakaru kanālā pārraidāmo datu apjomu.

Saspiešanas būtība ir redundances (pārpalikumu) novēršana sākotnējos datos. Jo vairāk avotā ir fragmentu, kas atkārtojas, jo mazākā apjomā iespējams sapakot datus. Tādu datu, kuriem nav redundances, saspiešana nav iespējama bez zudumiem (piemēram, gadījuma signāls, troksnis, sašifrēts ziņojums).

Saspiešanu iedala divās shēmās: bezzudumu un zudumradošā.