Datu saspiešana ir informācijas kodēšana, no sākotnējās datu kopas iegūstot mazāka apjoma datu kopu. Saspiestajiem datiem jābūt tādiem, lai datus atspiežot būtu iespējams atgūt sākotnējos datus. Datu saspiešanu izmanto, lai samazinātu dārgu resursu patēriņu, piemēram cietā diska vietu vai sakaru kanālā pārraidāmo datu apjomu.

Saspiešanas būtība ir redundances (pārpalikumu) novēršana sākotnējos datos. Jo vairāk avotā ir fragmentu, kas atkārtojas, jo mazākā apjomā iespējams sapakot datus. Tādu datu, kuriem nav redundances, saspiešana nav iespējama bez zudumiem (piemēram, gadījuma signāls, troksnis, sašifrēts ziņojums).

Saspiešanu iedala divās shēmās: bezzudumu un zudumradošā.