Datu elements informācijas tehnoloģijās ir datu vienība, ar kuru var manipulēt (nolasīt, noglabāt, apstrādāt, pārsūtīt) kā vienotu veselumu. Parasti par datu elementu tiek uzskatīta vismazākā datu vienība, kura tiek pakļauta apstrādei, bet reizēm tas var būt no vairākiem elementiem apvienots datu elements, kas izpaužas kā vienots vesels.

Datu struktūru aprakstīšanai datu elementus (tos sauc arī par mezgliem) izmanto abstraktā veidā, lai parādītu kā šie elementi ir saistīti savā starpā. Katram datu elementam ir vērtības jeb pašu datu daļa un rādītāja daļa ar adresi uz citu elementu, ar kuru tas saistīts. Katram elementam (atkarībā no datu struktūras) var būt vairāki rādītāji, tādējādi tie var būt saistīti ar vairākiem datu elementiem.