Pamatjoma — valoda un valodas, pirmām kārtām latviešu, bet arī citas. Īpašvārdu atveide, latviešu interpunkcija un vēl šis tas.