Dēmoni (no sengrieķu δαίμων) mitoloģijā, folklorā un reliģijā ir pārdabiskas ļaunas būtnes. Mūsdienu rietumu kultūras tradicionālā nozīme vārdam "dēmons" veidojusies kristietības attīstības sākumposmā mūsu ēras pirmajos gadsimtos, kad priekšstatus par hellēnistiskajā tradīcijā sastopamo grieķu δαίμων, kam nebija obligāti jābūt ļaunam, būtiski ietekmēja semītu, persiešu un citu Tuvo Austrumu tautu mitoloģijas.

Dēmoni Martina Šēngauera gravīrā "Sv. Antonija kārdināšana" (ap 1480.-1490.g.)

Kristietības tradīcijai raksturīgajiem dēmoniem līdzīgi ir arī daudzu citu kultūru mitoloģijās un folklorās sastopamas būtnes, piemēram, asuras hinduismā.