Cirkumflekss (arī jumtiņš) ir diakritiska zīme (◌̂), ko izmanto vairākās valodās. Tā bezatstarpju rakstzīmes HTML ievade ir ̂.

Latviešu valodā šo nosaukumu bieži attiecina uz tildi (◌̃).

Etimoloģija labot šo sadaļu

No latīņu circum "apkārt" un flectere "liekt".

Terminoloģija latviešu valodā labot šo sadaļu

Ietekmējoties no tildes lietošanas t. s. cirkumfleksa apzīmēšanai (t. i., kāpjoša intonācija lietuviešu valodā un krītoša intonācija latviešu, senprūšu un klasiskajā grieķu valodā),[1] tilde kā diakritiska zīme latviešu valodā bieži tiek saukta par cirkumfleksu. Zemāk dots terminoloģijas salīdzinājums angļu, latviešu, krievu un vācu valodās:

  • tilde – cirkumflekss – тильда (til'da) – Tilde[2]
  • circumflex – jumtiņš – циркумфлекс (cirkumfleks) – Zirkumflex[3]

Latviešu literārās valodas vārdnīca vārda "cirkumflekss" definīcijā min, ka vārds var apzīmēt gan (~), gan (^).[4]

Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca min, ka tikai tilde, kas apzīmē intonāciju, būtu saucama par cirkumfleksu.[5]

Atsauces labot šo sadaļu