Buržuāzija (franču: bourgeoisie) socioloģijā un politoloģijā ir termins, ar kuru apzīmē vēsturiskas sociālekonomiskas šķiras. Vārds cēlies no senfranču valodas vārda burgeis (nocietināta pilsēta) un sākotnēji apzīmēja pilsētu iedzīvotājus — tirgotājus un amatniekus. Rietumeiropā kopš 18. gadsimta beigām termins "buržuāzija" tiek attiecināts uz sociālo šķiru, kurai pieder kapitāls, un šīs šķiras kultūru, kamēr termins "buržuji" tiek attiecināts uz pārticīgākās sabiedrības pārstāvjiem kapitālistiskās sabiedrībās.[1]

Moljēra lugas Le Bourgeois Gentilhomme galvenais tēls — buržujs

Mūsdienu akadēmiskajās teorijās termins "buržuāzija" pārsvarā tiek lietots kā sinonīms vadošajai kapitālistiskās sabiedrības šķirai. Marksismā šīs buržuāzijas klases neatņemama raksturiezīme ir tās pastāvīga pārvaldība pār ražošanas līdzekļiem.[2]

  1. Bourgeois Society (angliski)
  2. Dictionary.com Dictionary.com. «bourgeoisie». Random House, Inc. Skatīts: 2012. gada 19. aprīlis. (angliski)