Brīdinājums ir pietiekami svarīga informācija, kas laikus tiek sniegta ar mērķi izdarīt koriģējošu iedarbību uz nākotnes notikumiem. Brīdinājumus var lietot arī lai audzinātu un nepieļautu kādu citu kļūdas, kā arī profilaksei. Bieži, lai cilvēkus brīdinātu, tiek izmantota sarkanā krāsa, atsevišķos gadījumos arī dzeltena un citas, piemēram, futbolā dzeltenā kartīte.

Brīdinājuma zīme, ka tuvumā ir radiācija

Skatīt arī labot šo sadaļu