Birža

juridiska persona, kura organizē tirgu, kurā tā dalībieki var pirkt un pārdot preces

Birža ir juridiska persona, kura organizē tirgu, kurā tā dalībieki var pirkt un pārdot preces, finanšu instrumentus (vērtspapīrus, atvasinātos finanšu instrumentus) un citas tirgojamas lietas. Biržas darbības mērķis ir nodrošināt tirgus likviditāti.

Pasaulē lielākās biržas Ņujorkas fondu biržas ēka

Mūsdienās vairums biržu darījumu veikšanai izmanto datorsistēmas. Senāk darījumi slēgti noteiktās vietās (biržas ēkās), kur sapulcējās tirgotāju starpnieki.

Lai arī eksistē universālās biržas, parasti biržās tirgo viena veida objektus. Biržas iedala:

Pasaulē lielākā fondu birža pēc tirgus kapitalizācijas ir Ņujorkas fondu birža. Vienīgā birža Latvijas teritorijā ir NASDAQ OMX Riga.