Baznīcas apustulitāte (The Apostolicity of the Church) ir Pasaules luterāņu federācijas un Romas katoļu baznīcas Pontifikālās padomes kristiešu vienības veicināšanai kopējas Luterāņu - Romas katoļu vienības komisijas (Lutheran - Roman Catholic Commission on Unity) teoloģiskās diskusijas dokuments (2006).

  • The Apostolicity of the Church. Minneapolis, MN: Lutheran University, 2006, 200 lpp.