Bartels jeb Bartolomejs Bruins Vecākais (vācu: Barthel, Bartholomäus, Bartholomaeus Bruyn der Ältere, dzimis 1493. gadā Vēzelē, miris 1555. gada 22. aprīlī Ķelnē) bija renesanses laika vācu gleznotājs. Bruins gleznojis portretus un altārgleznas (piemēram, Ksantenas altārglaznu). Bruina portretiem raksturīgs liels reālisms; portreta aizmugurē viņš nereti uzgleznojis vanitas motīvu. Bruina darbiem raksturīga vēlīnās gotikas ietekme.

Vanitas

1512. gadā Bruins ieradies Ķelnē, kur darbojies Sv. Severīna darbnīcā. Vēlāk Bruins ievēlēts pilsētas padomē. 1522. gadā strādājis hercogienes Marijas galmā Diseldorfā.