Augu augšanas un attīstības regulācija

Augu augšanas un attīstības regulācijaaugu fizioloģijas virziens pēta morfoloģiskās un fizioloģiskās izmaiņas augos to augšanas un attīstības laikā, pievēršot uzmanību vides apstākļu ietekmei, vides signālu uztveršanai, atbildes reakcijām un augu hormoniem kā augšanas procesu regulatoriem.