Augšdelma kauls jeb pleca kauls (latīņu: humerus) ir augšējās brīvās ekstremitātes kauls; tas ir pāra, garais cauruļveida kauls. Tas savieno lāpstiņu ar elkoņa kaulu un tam ir 3 daļas:

  • Proksimālais gals (tuvāk ķermenim)
  • Kaula ķermenis
  • Distālais gals (tālāk no ķermeņa)
Augšdelma kauls
Augšdelma kauls no priekšpuses
Detaļas
Identifikatori
Latīņu Humerus
MeSH D006811
TA98 A02.4.04.001
TA2 1180
FMA 13303
Anatomiskā terminoloģija

Proksimālais gals

labot šo sadaļu

Kaula proksimālais gals (epiphysis proximalis) ir paresnināts un atrodas tuvāk ķermenim, tam ir lodveida formas augšdelma kaula galva (caput humeri), kas ir vērsta mediāli (uz iekšpusi) un piedalās pleca locītavas veidošanā. Kaula galvu norobežo anatomiskais kakliņš (collum anatomicum). Kakliņa priekšpusē ir plakans mazais pauguriņš(tuberculum minus), bet ārējā malā - lielais pauguriņš (tuberculum majus). No katra pauguriņa kaula ķermeņa virzienā atiet lielā un mazā pauguriņa šķautne (crista tuberculi minoris et majoris), bet starp pauguriem atrodas starppauguru rieva (sulcus intertubercularis), kurā iegulst nervi un asinsvadi. Pie abiem pauguriem piestiprinās muskuļi; zem pauguriem atrodas šaurākā vieta starp proksimālo galu un kaula ķermeni - ķirurģiskais kakliņš (collum chirurgicum), kur visbiežāk novērojami augšdelma kaula lūzumi.

Kaula ķermenis

labot šo sadaļu

Kaula ķermenis (corpus humeri), jeb diafīze augšējā daļā ir cilindrisks, bet apakšējā daļā tam ir trīšķautņu prizmas forma, tādēļ tai izšķir priekšēji mediālo virsmu (facies anterior medialis), priekšēji laterālo virsmu (facies anterior lateralis) un mugurējo virsmu (facies posterior), kā arī malas - mediālo malu (margo medialis) un laterālo malu (margo lateralis). Diafīzes vidū priekšēji laterālā virsmā ir deltveida muskuļa nelīdzenums (tuberositas deltoidea), bet mugurējā virsmā ir spirāliska spieķanerva rieva (sulcus nervi radialis).

Distālais gals

labot šo sadaļu

Kaula distālais gals (epiphysis distalis) ir paplašināts un nedaudz saplacināts priekšas-muguras virzienā un to sauc par augšdelma kaula locītavas pauguru (condylus humeri). Uz tā ir 2 pacēlumi: lodveida formas augšdelma kaula galviņa (capitulum humeri), kas atrodas laterālajā pusē un augšdelma kaula veltnis (trochlea humeri), kas atrodas mediālajā pusē. Virs augšdelma kaula galviņas, priekšpusē ir spieķkaula bedre (fossa radialais), bet virs kaula veltņa - vainagizauguma bedre (fossa coronoidea), kurā ieiet elkoņa kaula vainagveida izaugums, roku saliecot. Virs locītavas paugura, mugurpusē atrodas elkoņa kaula bedre (fossa olecrani), kurā iegulst elkoņa paugurs, roku iztaisnojot. Locītavpaugura sānos ir 2 virspauguri - laterālais virspaugurs (epicondylus lateralis) un mediālais virspaugurs (epicondylus medialis), kas ir lielāks par laterālo un tā mugurpusē ir elkoņa nerva rieva (sulcus nervi ulnaris). Pie virspauguriem piestiprinās saites un muskuļi.

Attēlu galerija

labot šo sadaļu