Attieksme ir integrēta personības īpašība, kas veidojas dzīves darbības pieredzes, zināšanu apguves, pārdzīvojumu un gribas piepūles vienībā un izpaužas cilvēka uzvedībā, vērtībās, mērķos, ideālos un normās. Attieksme var būt pozitīva vai negatīva.