Ģeodēzija (no grieķu: γεωδαισία — ‘zemes sadalīšana’) ir zinātne par Zemes mērīšanu, Zemes veidu, formu un lielumu. Ģeodēzija kā zinātne ir cieši saistīta ar daudzām zinātnes nozarēm, piemēram, matemātiku un fiziku, it sevišķi ar ģeofiziku. Praktiskais ģeodēzijas uzdevums ir izdarīt mērījumus apvidū un to rezultātus izmantot dažādiem aprēķiniem, lai noteiktu attālumu, platību, augstumu, zemes darbu apjomu utt., vai arī zināmas zemes virsmas daļas samazināta attēla sastādīšanai ((zemes robežu un topogrāfiskie) plāni un kartes).

Ģeodēziskais tornis Spinguļu kalnā.

Ģeodēziju iedala:

Latvijā ģeodēziju var apgūt divās mācību iestādēs: LLU Vides un būvzinātņu fakultātes Zemes ierīcības un mērniecības studiju programmā un RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Ģeomātikas studiju programmā.

Ārējās saites

labot šo sadaļu