Atoma rādiuss

lielums, kas raksturo vidējos attālumus starp atomu attālumu vielā

Atoma rādiuss ir lielums, kas raksturo vidējos attālumus starp atomu attālumu vielā. Pēc kvantu mehānikas atomam nav stingri nosakāmu robežu, tāpēc atomu rādiuss ir atkarīgs no ne tikai no pašu atomu izmēriem, bet arī no saites starp atomiem un no vielas agregātstāvokļa. Metālos un kovalentos savienojumos atoma rādiuss ir vienāds ar pusattālumu starp diviem atomiem. Atoma rādiusam ir raksturīgs periodiskums.

Hēlija uzbūve un izmēri