Kāda podnieku arteļa zīmogs 1940. gadā

Artelis bija viena no kolektīvās saimniekošanas formām PSRS.