Artēziskā aka ir inženiertehniskā būve, speciāli aprīkots urbums pazemes (artēzisko) ūdeņu ņemšanai.

Apraksts labot šo sadaļu

Visbiežāk dziļurbumu ierīko, lai iegūtu dzeramo ūdeni no vidējiem zemes slāņiem jeb dolomīta[nepieciešama atsauce], kur ūdens ir tīrāks un kvalitatīvāks. Retāk[nepieciešama atsauce] dziļurbumu ierīko no vēl dziļāka slāņa — smilšakmens slāņa, šis ūdens ir ļoti tīrs, bet nereti ar palielinātu dzelzs saturu. Ar dziļurbumu iegūtais ūdens ir kvalitatīvāks,[nepieciešama atsauce] salīdzinot ar ūdeni, kas iegūts no augšējiem zemes slāņiem jeb kvartāra slāņiem, lai arī šis ūdens ieguves veids no smilts vai grants, ierīkojot filtrācijas urbumu vai spici, ir visbiežāk izmantotais variants.

Dziļurbuma jeb artēziskās akas izbūvei tiek veikts līdz 150 metrus dziļš[nepieciešama atsauce] urbums, kurā tiek ierīkotas speciālas biezsienu plastikāta, nerūsošā tērauda vai tērauda caurules. Atsevišķos gadījumos ūdens var tikt iegūts arī no dziļākiem urbumiem. Dziļurbuma ūdens ir ieslēgts starp ūdens necaurlaidīgiem slāņiem un atrodas dziļākos grunts slāņos. Atkarībā no tā, kādos iežu slāņos dziļurbums ir ierīkots, ūdenim var būt dažādas izšķīdušas minerālvielas — dolomītā kaļķa, bet smilšakmenī dzelzs savienojumi. Ja šo minerālvielu koncentrācija vai klātbūtne apgrūtina ūdens izmantošanu mājsaimniecībā, tiek uzstādīti speciāli filtri, kā arī atdzelžošanas vai ūdens mīkstināšanas ierīces.

Dziļurbuma priekšrocības un trūkumi labot šo sadaļu

Priekšrocības labot šo sadaļu

Pie dziļurbuma priekšrocībām ir minami: tīrāks ūdens un tā vienmērīga pieplūde, salīdzinoši liela ūdens patēriņa nodrošinājums, kā arī ilgs urbuma mūžs un neizsīkstoši ūdens krājumi.

Trūkumi labot šo sadaļu

Pie dziļurbuma trūkumiem ir minami: ūdens var saturēt paaugstinātu minerālvielu koncentrāciju, kā rezultātā rodas nepieciešamība uzstādīt īpašus filtrus, ūdens mīkstināšanas un atdzelžošanas iekārtas. Dziļurbuma ierīkošanai ir relatīvi augstas izmaksas.[1]

Ārējās saites labot šo sadaļu

Atsauces labot šo sadaļu