Arheoloģiskie izrakumi ir zemes slāņos vai zem ūdens atrodošos lietisko vēstures avotu iegūšana zinātniski pētnieciskos nolūkos. Nozīmīgākie arheoloģiskie izrakumi notiek senajās dzīvesvietās (apmetnēs, pilskalnos) un kapulaukos. Latvijā senākie arheoloģiskie izrakumi izdarīti 19. gadsimtā.

Arheoloģiskie izrakumi Pompejos 19. gadsimta beigās.