Apvidvārdi jeb dialektismi ir vārdi, ko lieto tikai kāda apvidus izloksnē, izlokšņu grupā vai dialektā un kas nepieder pie literārās valodas leksikas.