Antikomunisms

naidīga izturēšanās pret komunismu

Antikomunisms ir ideju kopums, ideoloģija, doktrīna, kas atrodas opozīcijā pret komunismu, jo īpaši pret marksismu.

Antikomunistisks logo

Antikomunisms savu popularitāti ieguva līdz ar kreiso spēku popularitātes pieaugumu 20. gadsimta sākumā. Šai ideoloģijai pastāv vairāki virzieni. Katram no tiem ir noteiktas idejas, kas ir pretstatā komunistiskās ideoloģijas idejām. Piemēram, komunistu starpā ir populāra ateisma sludināšana, kas rada nesaskaņas ar dažādu reliģiju pārstāvjiem, komunisti ir pret nacionālismu, tā vietā proponējot šķiras, kas rada nesaskaņas ar nacionālistiem.

Tāpat antikomunisms bija un ir saistīts ar noteiktu politisko spēku pretestību un opozīciju klaji komunistiskām valstīm. Tāpēc antikomunisms ieņēma svarīgu lomu starp valstīm, kas Aukstā kara laikā nostājās pret PSRS un tās sabiedrotajām valstīm un satelītiem. Tam par iemeslu bija šīs valsts totalitārais režīms.