Anketēšana (franču: enquête) ir noteiktā jautājumā izdarīta aptauja. Pretstatā statistiskajai ziņu vākšanai anketēšana dod nevis objektīvus faktus, bet gan iztaujāto lietpratēju subjektīvās domas un iespaidus. Anketēšanu parasti lieto tajās nozarēs, kur statistika nav iespējama vai nevar dot vajadzīgās ziņas.

Bezmaksas tiešsaistes anketēšanas pakalpojumi labot šo sadaļu

Maksas tiešsaistes anketēšanas pakalpojumi labot šo sadaļu

Literatūra labot šo sadaļu

  • Anketa. Latviešu Konversācijas vārdnīca, 3. burtnīca.