Alkilnitrīti ir ķīmisko savienojumu grupa, kuru kopējā formula ir R−O−NO. Tie uzskatāmi par slāpekļpaskābes alkilesteriem. Tie ir nošķirami no nitrosavienojumiem, kam kopējā formula ir R−NO2 (alkilgrupa pievienota tieši slāpekļa atomam, nevis ar skābekļa tiltiņa starpniecību). Pirmie alkilnitrītu grupas pārstāvji ir gaistoši šķidrumi; metilnitrīts un etilnitrīts ir gāzveida stāvoklī, ja atrodas istabas temperatūrā un attiecīgā spiedienā.

Dažādi alkilnitrīti

Alkilnitrītus cilvēki izmanto kā inhalantus, lai apreibinātos. Galvenie apreibinošie alkilnitrīti ir izopropilnitrīts, izobutilnitrīts, butilnitrīts un amilnitrīts.