Aktīvisms ir filozofisks, politoloģisks, ekonomisks, sociāls termins, kas dažādos kontekstos var attiekties uz dažādiem cilvēku darbības veidiem.

Greenpeace demonstrē kravas automašīnu ar govju mēsliem, protestējot pret izsoli, kurā tiks noteikts uzvarējušais konsorcijs hidroelektrostacijas būvniecībai

Mūsdienu pasaulē ir sastopami šādi aktīvisma veidi un izpausmes:

  • Pilsoniskais aktīvisms — pilsoņu rīcība, kas vērsta uz vienādām vai citādām pārmaiņām savā valstī, ko viņi veic pēc savas iniciatīvas, neatkarīgi no valsts varas
  • Politiskais aktīvisms — darbība, kuras mērķis ir panākt izmaiņas politiskajā sistēmā, sabiedrībā vai likumdošanā, mobilizējot sabiedrisko domu, organizējot masu akcijas, piedaloties politiskajās kustībās vai partijās un citos pilsoniskās līdzdalības veidos. Politiskais aktīvisms var izpausties dažādos veidos, tostarp mītiņos, lūgumrakstos, streikos, kampaņās sociālajos plašsaziņas līdzekļos, likumdošanas lobēšanā un citos. Tam ir svarīga loma demokrātiskās sabiedrībās, ļaujot pilsoņiem paust savu viedokli, aizstāvēt savas intereses un ietekmēt politisko lēmumu pieņemšanu
  • Vides aktīvisms — sabiedriskā vides kustība, kuras mērķis ir stiprināt pasākumus, lai aizsargātu vidi no cilvēka darbības negatīvās ietekmes, novērstu biotopu iznīcināšanu
  • Interneta aktīvisms — aktīvisms internetā, elektronisko saziņas tehnoloģiju, piemēram, e-pasta, globālā tīmekļa un podkāstu, izmantošana dažādiem aktīvisma veidiem, lai nodrošinātu agrīnu informēšanu par pilsoņu aktivitāti un izvēlētās informācijas sniegšanu plašai auditorijai visā pasaulē
  • Haktīvisms — politiskā aktīvisma veids, kas izmanto tehniskos līdzekļus un prasmes, lai sasniegtu politiskos mērķus vai paustu politisko pārliecību. Haktīvisms bieži tiek saistīts ar kiberaktīvismu un var ietvert dažādas darbības, piemēram, uzlaušanu tīmekļa vietnēm, informācijas izplatīšanu organizācijām vai valsts iestādēm, kuras haktivisti uzskata par netaisnīgām vai atbalsta nevēlamas politiskās nostājas, un programmatūras vai rīku radīšanu, lai apietu cenzūru vai aizsargātu privātumu.

Ārējās saites

labot šo sadaļu