Volūta ir spirālveida vijums, kas ir pamatā joniskajam orderim (sastopams joniskās kolonnas kapitelī). Vēlāk volūta tika iekļauta arī korintiskā un kompozītordera kapiteļos. Šis ornaments tika plaši izmantots klasiskajā grieķu un romiešu, kā arī renesanses, baroka un klasicisma arhitektūrā.

Joniskās volūtas piemēri (Žiljens Davids Lerojs, Les ruines plus beaux des monuments de la Grèce, 1758)

Vārds "volūta" aizgūts no latīņu voluta ('rullis'). Uzskata, ka volūtas formas pamatā varētu būt auna ragu vai kādas Grieķijai raksturīgas āboliņa sugas dīgļsomas vijums.