Aija Linē (dzimusi 1973. gada 19. novembrī Rīga) ir latviešu zinātniecemolekulārbioloģe.

Aija Linē
Dzimusi 1973. gada 19. novembrī
Valsts karogs: Padomju Savienība Rīga, Latvijas PSR, PSRS (tagad Karogs: Latvija Latvija)
Nodarbošanās Latvijas zinātniece, molekulārbioloģe, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātniskā direktore, vadošā pētniece, grupas vadītāja.[1] Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes Molekulārās bioloģijas katedras asociētā profesore[2] Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle, Eiropas zinātnieku asociācijas Academia Europaea (AE) locekle[3]

Izglītība labot šo sadaļu

1995. gadā ieguvusi bakalaura grādu bioloģijā Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē. 1997. gadā ieguvusi bioloģijas maģistra grādu Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē. 2002. gadā ieguvusi bioloģijas doktora grādu Latvijas Universitātē, disertācija: Cilvēka audzēju antigēni: seroloģiska identificēšana, molekulāra raksturošana un molekulāro marķieru pielietojums diagnostikā.[4] 2005. gadā saņēmusi L'Oréal Latvijas stipendiju Sievietēm zinātnē ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu.

Runā latviešu, angļu, krievu valodā.

Zinātniskā darbība labot šo sadaļu

Aija Linē vada audzēju bioloģijas un imunoloģijas izpētes grupu, kuras galvenās pētniecības intereses ir jaunu audzēju agrīnas diagnostikas un prognostikas metožu izstrāde, mikroRNS lomas audzēju starpšūnu komunikācijā un cinka enzīma lomas audzēju cilmes šūnu bioloģijā izpēte.[5]

Zinātnisko pētījumu virzieni: audzēju imunoloģija; premRNS splaisinga defekti audzējos; farmakoģenētika.

Patenti labot šo sadaļu

 • Gastric cancer biomarkers and methods of use thereof A Linē, K Siliņa, Z Kalniņa, P Zajakins , European Patent Register EP2620772, 2012 [6]
 • Diagnostikas aģents paklitaksela izraisītas aknu toksicitātes noteikšanai. Boka V, Vikmanis U, Zvirbule Ž, Sudraba A, A Linē, Nakurte I, Leja M, LR patents Nr.14097, 2010[6]

Publikācijas labot šo sadaļu

Publikāciju saraksts pieejams Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra mājaslapā http://biomed.lu.lv[6]

Starptautiskas labot šo sadaļu

 • Identification of non—invasive miRNAs biomarkers for prostate cancer by deep sequencing analysis of urinary exosomes Rodríguez M,, C Bajo Santos, Hessvik NP, Lorenz S, Fromm B, Berge V, Sandvig K, A Linē, Llorente A , Mol Cancer, Oct 5;16(1):156 , 2017
 • The prevalence of cancer—associated autoantibodies in patients with gastric cancer and progressive grades of premalignant lesions I Meistere, Werner S, P Zajakins, K Siliņa, U Rulle, A Pismennaja, Šantare D, Kikuste I, Isajevs S, Leja M, Kupčinskas L, Kupčinskas J, Jonaitis L, Wu CY, Brenner H,, A Linē, Z Kalniņa , Cancer Epidemiology Biomarkers Prev., Oct;26(10):1564—1574 , 2017
 • Depletion of carbonic anhydrase IX abrogates hypoxia—induced overexpression of stanniocalcin—1 in triple negative breast cancer cells E Zandberga, P Zajakins, A Ābols, D Pūpola, Trapencieris P, A Linē , Cancer Biol Ther, Jun 30:1—10 , 2017
 • Detection of circulating miRNAs: comparative analysis of extracellular vesicle—incorporated miRNAs and cell—free miRNAs in whole plasma of prostate cancer patients E Endzeliņš, A Berger, Melne V, C Bajo Santos, K Soboļevska, A Ābols, Rodriguez M, Šantare D, Rudņickiha A, Lietuvietis V, Llorente A, A Linē , BMC Cancer, Nov 9;17(1):730. , 2017
 • Diagnostic, prognostic and predictive value of cell—free miRNAs in prostate cancer: A systematic review E Endzeliņš, Melne, V., Z Kalniņa, Lietuvietis, V., Riekstiņa, U., Llorente, A., A Linē , Molecular Cancer, 15 (1), art. no. 41 , 2016
 • Biological properties of extracellular vesicles and their physiological functions Yáñez—Mó M., Siljander PR., Andreu Z., Zavec AB., Borràs FE., Buzas EI., Buzas K., Casal E., Cappello F., Carvalho J., Colás E., Cordeiro—da Silva A., Fais S., Falcon—Perez JM., * Ghobrial IM., Giebel B., Gimona M., Graner M., Gursel I., Gursel M., Heegaard, A Linē, Lipps G., Llorente A., Lötvall J., Manček—Keber M., Marcilla A., Mittelbrunn M., Nazarenko I., Nolte—'t Hoen EN., Nyman TA., O'Driscoll L., Olivan M1., Oliveira C., Pállinger., Del Portillo HA., Reventós J., Rigau M., Rohde E., Sammar M., Sánchez—Madrid F , J Extracell Vesicles. (2015) May 14;4:27066 , 2015
 • Extracellular vesicles as biomarkers and therapeutic targets in breast cancer L Sadovska, Eglitis, J., A Linē , Anticancer Research, 35 (12), pp. 6379—6390 , 2015
 • Biodistribution, Uptake and Effects Caused by Cancer—derived Extracellular Vesicles L Sadovska, Bajo Santos, C, Z Kalniņa, A Linē , J Circ Biomark. 4(2):1—15 , 2015
 • Trefoil factor 3 is required for differentiation of thyroid follicular cells and acts as a context—dependent tumor suppressor. A Ābols, Ducena K, Andrejeva D.,, L Sadovska, E Zandberga, Vilmanis J, Narbuts Z, Tars J, Eglitis J, V Pīrāgs, A Linē , Neoplasma. 62(6):914—24. , 2015
 • Emerging blood—based biomarkers for detection of gastric cancer Z Kalniņa, I Meistere, Kikuste, I., Tolmanis, I., P Zajakins, A Linē , World Journal of Gastroenterology, 21 (41), pp. 11636—11653 , 2015
 • Survey of autoantibody responses against tumor—associated antigens in thyroid cancer. A Ābols, Ducena K, P Zajakins, K Siliņa, Z Kalniņa, L Sadovska, Tars J, Vilmanis J, Narbuts Z, Eglitis J, V Pīrāgs, A Linē , Cancer Biomark. 14(5):361—9 , 2014
 • Manipulation of tumour—infiltrating B cells and tertiary lymphoid structures: a novel anti—cancer treatment avenue? K Siliņa, U Rulle, Z Kalniņa, A Linē , Cancer Immunol Immunother. 63(7):643—62 , 2014
 • Prognostic relevance of carbonic anhydrase IX expression is distinct in various subtypes of breast cancer and its silencing suppresses self—renewal capacity of breast cancer cells. L Ivanova, E Zandberga, K Siliņa, Z Kalniņa, A Ābols, E Endzeliņš, Vendina I, Romanchikova N, Hegmane A, Trapencieris P, Eglītis J, A Linē , Cancer Chemother Pharmacol. 75(2):235—46 , 2014
 • Potential of tumour — associated autoantibodies as biomarkers for gastric cancer detection Z Kalniņa, I Meistere, P Zajakins, K Siliņa, A Pismennaja, M. Leja, A Linē , EACR—23 Biennial Congress of the European association for cancer research, Minhene, Vācija, 2014
 • Tumour—associated autoantibody signature for the early detection of gastric cancer P Zajakins, Ancāns G, K Siliņa, I Meistere, Z Kalniņa, Andrējeva D, E Endzeliņš, L Ivanova, A Pismennaja, Ruskule A, Doniņa S, Wex T, Malfertheiner P, Leja M, A Linē , Int J Cancer. Jan 1;132(1):137—47. , 2013

Vietēja mēroga labot šo sadaļu

 • Antigen Reduction Applied to Support Vector Machine Classification for Melanoma—Related Diagnostics. V Jumuts, P Zajakins, A Linē , Polish J. of Environ. Stud 18(4a): 3—8 , 2009
 • Evaluation of Breath Test Data and CYP450 Polymorphism for Estimation of Efficiency and Safety of Paclitaxel Chemotherapy. Ozola L, Rostoka E, Vikmanis U, Zvirbule Ž, A Linē, Nakurte I, Plinte I, Mekšs P, Sudraba A, Leja M , Acta Universitatis Latviensis 750: 153 – 9 , 2009
 • Applying ANN ensembles to melanomas –related diagnostics on cancer patients. V Jumuts, P Zajakins, A Linē , Scientific Proceedings of Riga Technical University 5: 100—8 , 2008
 • Kvercetīna un kemferola ietekme uz iNOS ekspresiju kontroles un LPS inducēta iekaisuma gadījumā Wistar līnijas žurku aknās. Salna E, K Siliņa, Šaripova J, A Linē, Sjakste N , Acta Universitatis Latviensis 735: 114 – 123 , 2008
 • One drug does not fit all A Linē, N Līcis , Doctus 3:45—8 , 2005
 • Interferon—alpha therapy in chronic myeloid leukemia and detection of bcr/abl transcripts. Bondare D, Žileviča A, Stroža I, Feldmane G, Voltāre A, Kluce G, Petuhovs V, Cīmanis A, Grante H, Teilāne I, Treimane R, A Linē , Proc Latvian Acad Sci, 52 (3/4):102—107. , 1998

Konferenču tēzes labot šo sadaļu

 • Pētījumu rezultātu prezentācija A Linē , European Network on Microvesicles and Exosomes in Heath and Disease (ME—HaD), Roterdama, Nīderlande , 2014
 • Characterisation of RNA content in cancer — derived exosomes and microvesicles A Linē, A.Adrejeva, A.Cīrulis, A Ābols, A Zajakina , EACR—23 Biennial Congress of the European association for cancer research, Minhene, Vācija , 2014
 • Exploration of the potential of tumour — associated autoantibodies as biomarkers for gastric cancer detection Z Kalniņa, I Meistere, P Zajakins, K Siliņa, A Pismennaja, M. Leja, A Linē , 22nd United European Gastroenterology Week, Vīne, Austrij , 2014
 • Cancer autoantibodies as prognostic biomarkers. K Siliņa, P Zajakins, Ancans G, Z Kalniņa, I Meistere, A Pismennaja, Leja M, A Linē , 1st International Symposium on Immunotherapy, The Royal Society in London. Abstract book p22. , 2013
 • Autoantibody biomarkers for early detection and prognosis of gastric cancer K Siliņa, P Zajakins, Ancāns G, Z Kalniņa, I Meistere, A Pismennaja, Leja M, A Linē , 15th International Congress of Immunology (ICI), Milan, Italy , 2013
 • Cancer—associated autoantibody signatures for early diagnosis and prognosis of gastric cancer K Siliņa, P Zajakins, Ancāns G, Z Kalniņa, I Meistere, A Pismennaja, Leja M, A Linē , B Cell Development and Function Symposium, Keystone, CO, USA. Abstract Book, p121. , 2013
 • Identification of autoantibody profiles in melanoma patients associated with the response to immunotherapy. K Siliņa, P Zajakins, Z Kalniņa, I Meistere, A Linē , 12th International Conference on Progress in Vaccination Against Cancer (PIVAC12). Nottingham, UK. Abstract book p30. , 2012
 • Role of hypoxia inducible carbonic anhydrase IX in cancer stem cell phenotype. L Ivanova, E Zandberga, A Ābols, K Siliņa, A Linē , EMBL conference Stem cells in cancer and regenerative medicine. Heidelberg. Abstract book, p117. , 2012
 • Diagnostic and prognostic relevance of tumour—associated autoantibody signatures in gastric cancer. P Zajakins, Ancāns G, K Siliņa, I Meistere, Z Kalniņa, Leja M, A Linē , EACR 22nd congress. Barcelona, Spain. Eur J Cancer, Sup 5, Vol 48, p.S212 , 2012
 • Exploration of autoantibody responses during MCA—induced carcinogenesis. I Meistere, L Sadovska, P Zajakins, A Pismennaja, Z Kalniņa, A Linē , 1st EATI and 3rd ERI—ICP conference on Death, Danger, Inflammation and Immunity. Paris. Abstracts p107. , 2012
 • Exosomal miRNA signature as potential biomarker for the early detection of non—small—cell lung cancer. Andrējeva D, E Zandberga, A Ābols, Kopeika U, Purkalne G, P Zajakins, A Linē , International society for extracellular vesicle 2012. Gothenburg, Sweden. Abstract Book, p25. , 2012
 • Prognostic and predictive value of autoantibody signatures in melanoma patients. P Zajakins, K Siliņa, Z Kalniņa, I Meistere, A Linē , 1st EATI and 3rd ERI—ICP conference on Death, Danger, Inflammation and Immunity. Paris, France, Abstracts, p117. , 2012
 • Increased miR—103/miR—200b ratio contributes to cisplatin resistance in lung cancer by promoting epithelial—to—mesenchymal transition. E Zandberga, A Ābols, Kozirovskis V, Kopeika U, Andrējeva D, Purkalne G, A Linē , EACR conference on Cell Death in Cancer, Amsterdam, Netherlands, Abstracts, P64. , 2012

Atsauces labot šo sadaļu

 1. [1], Latvijas Zinātņu akadēmijas jaunievēlēto locekļu īsas biogrāfijas, www.lza.lv Skatīts: 01.03.2018.
 2. [2][novecojusi saite], Latvijas Universitātes kontaktu meklētājs, www.lu.lv Skatīts: 01.03.2018.
 3. [3], Zinātnes Vēstnesis - 2012.g. 17. decembris, www.lza.lv Skatīts: 01.03.2018.
 4. Elmars Lange. «Latvijas Zinātņu akadēmijas jaunievēlēto locekļu īsas biogrāfijas - 2009.g. 7. decembris». www.lza.lv. Skatīts: 2018-03-21.
 5. Elmars Lange. «Dr. biol. Aija Linē – Eiropas Zinātņu akadēmijas locekle - 2012.g. 17. decembris». www.lza.lv. Skatīts: 2018-03-21.
 6. 6,0 6,1 6,2 Syndicate / www.syndicate.lv. «Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centrs - Cilvēki». biomed.lu.lv (latviešu). Skatīts: 2018-03-21.