Adaptīvā radiācija ir jaunu sugu veidošanās process, kurā no vienas no sugas veidojas daudzas sugas, kas izplatās un pielāgojas atšķirīgiem dzīves stāvokļiem. Izteikts piemērs ir 13 Galapagu salu žubīšu sugas, kas ir izveidojušās no kontinentā sastopamās žubītes, kas izplatījās salās. [1]

Četras no Galapagu salas žubīšu sugām, katrai knābis ir pielāgojies noteiktas barības iegūšanai.
  1. Silvija S. Madera "Bioloģija 2. daļa" 35. lpp