Abjada rags

Abjada rags (Rass el Abyad) ir zemesrags Vidusjūras krastā, Tunisijā. Agrāk to uzskatīja par Āfrikas galējo Z punktu, bet faktiski galējais Z punkts ir Bensekas rags.