ANO sekretariāts ir Apvienoto Nāciju Organizācijas civilais dienests un administratīvi tehniskā institūcija. Tas darbojas ANO galvenajā mītnē Ņujorkā. Tā funkcijās ietilpst tulkošana, projektu sagatavošana, protokolēšana, informācijas nodrošināšana delegātiem un Apvienoto Nāciju lēmumu noformēšana.

Pans Kimuns, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs kopš 2007. gada 1. janvāra.