ANO Attīstības programma

ANO globālās attīstības komiteja

ANO Attīstības programma, saīsinājumā UNDP (angļu: United Nations Development Programme), ir ANO globālās attīstības komiteja. Tā veicina tehnisko un investīciju sadarbību starp valstīm, atbalsta pārmaiņas un dalās ar zināšanām, pieredzi un resursiem, lai palīdzētu cilvēkiem uzlabot dzīves apstākļus. Attīstības programma sniedz ekspertu konsultācijas, apmācību un piešķir atbalstu jaunattīstības valstīm, arvien lielāku uzsvaru liekot uz palīdzību vismazāk attīstītajām valstīm. ANO Attīstības programma strādā ar valstīm, lai risinātu globālās un valstu attīstības problēmas. Attīstoties vietējām spējām, tās piesaista ANO Attīstības programmas cilvēkus un tās plašo partneru loku.

ANO Attīstības programmas logo

Ārējās saites labot šo sadaļu