Krasts jeb krasta līnija atdala jūras vai iekšzemes ūdenstilpes ūdeņus no sauszemes. Krasts ir ūdenstilpes robeža, ūdenstilpēm ar mainīgu līmeni to parasti saista ar ilggadējo vidējo ūdens līmeni. Tā ir robeža joslai, kurā ūdenstilpes ūdens mijiedarbojas ar sauszemi (piemēram, liedagam). Mainīgā līnija, kurā satiekas ūdens virsma ar sauszemi, ir ūdenslīnija. Sauszemes teritoriju līdzās krastam (un attiecīgi ūdenstilpei) sauc par piekrasti.

Rīgas līča krasts Kaltenē