Zvaigžņu karte ir karte, kurā attēlots zvaigžņu izvietojums pie debesīm nakts laikā. Šo karti izmanto, lai astronomi varētu atrast dažādu astronomisku objektu atrašanās vietu pie debesīm, piemēram, zvaigznes, zvaigznājus, galaktikas un citus. Tās tiek izmantotas arī navigācijā, it īpaši uz kuģiem jūrās un karavānas tuksnešos.

Holandiešu kartogrāfa Frederika de Vita (Frederik de Wit) 17. gadsimta zvaigžņu karte.