Precizitāte
Apaļošana līdz
zīmīgajiem cipariem
Apaļošana līdz
vietām aiz komata
Pieci 12,345 12,34500
Četri 12,35 12,3450
Trīs 12,3 12,345
Divi 12 12,35
Viens 10 12,3
Nulle 12

Zīmīgie cipari ir cipari, kas satur informāciju par skaitļa precizitāti. Zīmīgie cipari sākas ar pirmo no nulles atšķirīgo ciparu, sākot skatīties no kreisās puses, un beidzas ar pēdējo pareizo ciparu.

Ja tiek iegūts rezultāts 0,0406 un tiek mērīts ar precizitāti 0,001, tad šajā gadījumā ir divi zīmīgie cipari: 4 un 0. Ja ir doti vairāki skaitļi ar dažādu precizitāti, tad par galīgā rezultāta precizitāti jāsniedz tā skaitļa precizitāte, kuram bija vismazākais zīmīgo ciparu skaits. Piemēram, ja ir skaitļi

un

tad to dalījuma rezultātā jābūt diviem zīmīgiem cipariem, jo x1 ir divi zīmīgie cipari, bet x2 — trīs.