XQuery ir vaicājumu valoda, kura tika izstrādāta, lai apstrādātu datus XML formātā. XQuery izmanto XML kā savu datu modeli.

XQuery 1.0 izstrādāja W3C organizācijas darba grupa "XML Query". 2005. gada 3. novembrī XQuery 1.0 saņēma W3C Candidate Recommendation, bet 2007. gada 23. janvārī XQuery 1.0 saņēma oficiālas rekomendācijas statusu (W3C Recommendation). XQuery 1.0 neiekļauj iespēju atsvaidzināt XML dokumentus vai datubāzes; tam arīdzan trūkst pilnteksta meklēšanas funkcija.

XQuery spēj „izvilkt” un manipulēt ar datiem no XML tipa dokumentiem vai jebkura cita veida datu avota, kuru ir iespējams aplūkot kā XML failu. Piemēram, relāciju datubāzes vai Microsoft Office dokumenti. XQuery izmanto XPath izteikuma sintaksi, lai adresētu uz vajadzīgajām XML dokumenta daļām. Valodas sintakse atļauj pat izveidot jaunus XML dokumentus. Valoda ir bāzēta uz „sazarojuma” struktūras modeli, kura satur informāciju par XML dokumentu, ieskaitot dažāda veida „sazarojumus”: dokumenta, elementu, atribūtu, teksta, komentāru, kā arī darbības instrukcijas sazarojumus.

 <html><head/><body>
 {
  for $act in doc("hamlet.xml")//ACT
  let $speakers := distinct-values($act//SPEAKER)
  return
   <span>
    <h1>{ $act/TITLE/text() }</h1>
    <ul>
    {
     for $speaker in $speakers
     return <li>{ $speaker }</li>
    }
    </ul>
   </span>
 }
 </body>
</html>