Vrangelis

Wikimedia projekta nozīmju atdalīšanas lapa

Vrangelis (Wrangel, Wrangell) ir uzvārds (sieviešu dzimtē Vrangele). Vrangeļu dzimtas piederīgie ar šādu uzvārdu: