Balss ir skaņa, ko rada cilvēks runājot, kliedzot, raudot, dziedot, u.tml. Balsi rada plaušas, balss saites un artikulatori. Plaušām ir jārada gana liels gaisa spiediens, lai balss saites sāktu vibrēt (tieši šis gaisa spiediens rada balsi). Balss saites šīs vibrācijas pārveido par dzirdamām skaņām. To muskuļi spēj balss saites izstiept un saspiest, kā arī padarīt stingrākas, lai mainītu toni un skaļumu. Artikulatori jeb viss virs balss saitēm (vaigi, mēle, lūpas, utt.) artikulē skaņu un var arī to mazliet mainīt. Dziedātāji izmanto balsi kā mūzikas instrumentu.

Balss saišu spektogramma