Vikiprojekts:Vikipēdijas uzlabošana/Raksti/Uzlabošanas veidnes

Šajā lapā apkopotas tās uzlabošanas veidnes, kas attiecas uz rakstiem.

Veidne Problēmas Kategorija Rakstu skaits
{{Apvienot}} Raksts apvienojams ar citu rakstu vai arī rakstā esošā informācija iekļaujama citā rakstā Raksti, kurus ierosināts apvienot (nejaušs raksts) 67
{{Apšaubīts}} Raksta faktu patiesums tiek apšaubīts Raksti, kuru faktuālais akurātums ir ticis apšaubīts (nejaušs raksts) 16
{{Atdalīt}} Raksta daļa pārveidojama par atsevišķu rakstu Raksti, kurus ierosināts sadalīt (nejaušs raksts) 40
{{Atjaunināt}} Rakstā esošā informācija ir jāatjauno Raksti, kuros informācija ir novecojusi (nejaušs raksts) 617
{{Atsauces+}} Rakstam nepieciešamas atsauces uz ārējiem avotiem Raksti, kuriem trūkst atsauču (nejaušs raksts) 1 652
{{Atsevišķs raksts}} Raksta daļa ir pārveidojama par atsevišķu rakstu, rakstā ar šo veidni saglabājot tikai pamatinformāciju Raksti, kurus ierosināts sadalīt (nejaušs raksts) 40
{{Atveidošana}} Rakstā nav ievēroti latviešu valodā pieņemtie citvalodu īpašvārdu atveidošanas principi Raksti, kuros nav ievēroti īpašvārdu atveidošanas principi (nejaušs raksts) 281
{{Autobiogrāfija}} Raksts vai tā daļa ir autobiogrāfija vai raksta subjekts tajā ir devis nozīmīgu ieguldījumu Autobiogrāfiski raksti (nejaušs raksts) 0
{{Autortiesību problēmas}}
{{Autortiesību problēmas (maza)}}
Raksts ir iespējams autortiesību pārkāpums Iespējami autortiesību pārkāpumi (nejaušs raksts) 7
{{Eksperts}} Raksts ir jāuzlabo nozares ekspertam Raksti, kas jāuzlabo ekspertam (nejaušs raksts) 23
{{Enciklopēdisks stils}} Rakstā vai tā daļā nav ievērots enciklopēdisks valodas stils Raksti, kuros nav ievērots enciklopēdisks stils (nejaušs raksts) 279
{{Infokaste+}} Rakstam ir nepieciešama infokaste Raksti, kam vajadzīga infokaste (nejaušs raksts) 2 163
{{Izolēts raksts}} Uz rakstu nenorāda neviens cits raksts Izolētie raksti (nejaušs raksts) 5 230
{{Jāuzlabo}} Raksts ir jāuzlabo, lai ievērotu Vikipēdijā pieņemto stilu un/vai formatēšanu Raksti, kas jāuzlabo (nejaušs raksts) 440
{{Jāpārraksta}} Raksts ir daļēji vai pilnīgi jāpārraksta Raksti, kas jāpārraksta (nejaušs raksts) 5
{{Ievads+}} Rakstam nav ievada vai ievadā nav definīcijas Raksti bez ievada (nejaušs raksts) 93
{{Kategorijas+}} Raksts ir jākategorizē Nekategorizētie raksti (nejaušs raksts) 163
{{Konfl}} Raksts apvienojams ar citu rakstu vai arī rakstā esošā informācija iekļaujama citā rakstā Raksti, kuros iespējams interešu konflikts (nejaušs raksts) 1
{{Informācijas izklāsts}} Rakstā nav minēta būtiska informācija saistībā ar raksta tematu vai arī ne tik nozīmīga informācija ir pārāk uzsvērta Raksti, kuriem ir problēmas ar informācijas izklāstu (nejaušs raksts) 18
{{Neatkarīgas atsauces+}} Rakstā ir nepieciešamas atsauces uz tādiem ārējiem avotiem, kas nav tieši saistīti ar raksta subjektu Raksti, kam nepieciešamas neatkarīgas atsauces (nejaušs raksts) 8
{{Nepilnīgs}} Rakstā trūkst būtiskas informācijas Nepilnīgi raksti (nejaušs raksts) 241
{{Nenozīmīgs}} Raksta temata nozīmīgums tiek apšaubīts Raksti, kuru temata nozīmīgums tiek apšaubīts (nejaušs raksts) 18
{{Nepieciešama atsauce}} Apgalvojumam nepieciešama atsauce Raksti, kuru apgalvojumiem nepieciešamas atsauces (nejaušs raksts) 1 427
{{Nepilnīga nodaļa}} Raksta sadaļu ir nepieciešams papildināt Raksti, kuros nepieciešams papildināt nodaļu saturu (nejaušs raksts) 792
{{Noformējums+}} Raksts vai tā daļa neatbilst pieņemtajiem noformēšanas kritērijiem Raksti, kam jāuzlabo noformējums (nejaušs raksts) 390
{{Novecojis sastāvs}} Sporta kluba spēlētāju sastāvs ir novecojis Novecojuši sporta klubu sastāvi (nejaušs raksts) 9
{{Novecojusi saite}} Novecojušas saites uz ārējiem resursiem Raksti ar novecojušām saitēm (nejaušs raksts) 7 686
{{Papildu atsauces+}} Rakstam ir nepieciešamas papildu atsauces uz ārējiem avotiem Raksti, kam nepieciešamas papildu atsauces (nejaušs raksts) 197
{{Pareizrakstība}} Rakstā nav ievēroti latviešu valodā pieņemtie pareizrakstības principi Raksti, kuros nav ievēroti pareizrakstības principi (nejaušs raksts) 110
{{Pārrakstīt}} Rakstā esošais teksts ir ļoti līdzīgs kādā citā avotā esošam tekstam Iespējami autortiesību pārkāpumi (nejaušs raksts) 7
{{Pov}} Raksta neitralitāte ir apšaubāma Raksti, kuru neitralitāte ir apšaubāma (nejaušs raksts) 28
{{Sadalīt}} Raksts sadalāms atsevišķos rakstos Raksti, kurus ierosināts sadalīt (nejaušs raksts) 40
{{Sadaļas+}} Rakstam nav apakšsadaļu Raksti, kam jāsadala teksts (nejaušs raksts) 3
{{Saistīts teksts}} Raksts vai tā daļa ir jāpārraksta saistītā tekstā Raksti, kas jāpārraksta saistītā tekstā (nejaušs raksts) 39
{{Slikts tulkojums}} Raksts ir slikti iztulkots Slikti iztulkoti raksti (nejaušs raksts) 149
{{Starpviki+}} Rakstā nav saišu uz līdzīgiem rakstiem citu valodu Vikipēdijās Raksti, kuros nav saišu uz citu valodu Vikipēdijām (nejaušs raksts) 78
{{Teksts+}} Rakstam ir nepieciešams tekstuāls izklāsts Raksti, kam vajadzīgs teksts (nejaušs raksts) 1
{{Viens avots}} Raksta sagatavošanā izmantots viens informācijas avots un pastāv satura neobjektīvas atspoguļošanas risks Raksti, kam jāpievieno informācija no citiem avotiem (nejaušs raksts) 2
{{Vikisaites+}} Rakstā ir pārāk maz vikisaišu Raksti, kuros nav vikisaišu (nejaušs raksts) 385
{{Svešvaloda}} Raksts daļēji ir svešvalodā Raksti svešvalodā (nejaušs raksts) 4