Avoti
Saturs
Beigas
Avotu piemēri
Pie labiem avotiem pieder:
 • Grāmatas
 • Laikraksti
 • Žurnāli ar labu reputāciju
 • Akadēmiskie žurnāli

Pie sliktiem avotiem pieder:

 • Blogi
 • Sociālo tīklu lapas
 • "Personīgās zināšanas"
 • Dzeltenā prese
 • Jebkurš avots, kuru nevar pārbaudīt citi dalībnieki

Informācijai Vikipēdijā ir jābūt uzticamai un pārbaudāmai.

Fakti, skatupunkti, teorijas un argumenti var tikt iekļauti Vikipēdijā, ja tos ir publicējuši uzticami un pārbaudāmi avoti.

Uzticami avoti ir tādi, kas ir godīgi, ar reputāciju par precīzas un pārbaudītas informācijas publicēšanu. Tas ir nepieciešams, lai būtu iespējams objektīvi izvērtēt temata nozīmīgumu. Avoti var tikt publicēti jebkādā formā, jebkādā valodā. Tāpat tiem ir jābūt neatkarīgiem no temata. Atsaukšanās uz avotiem ir viens no Vikipēdijas pamatprincipiem, kam ir būtiska nozīme rakstu izveides procesā. Jebkurš materiāls, kas tiek publicēts bez atsaucēm, var tikt pārveidots vai arī dzēsts. Akadēmiskiem tematiem ir ieteicams izmantot recenzētus avotus. Spēcīgiem paziņojumiem ir vajadzīgi arī spēcīgi avoti. Ja Tev nav pārliecības par avota labumu, vari droši jautāt savā diskusiju lapā, kāda raksta diskusiju lapā vai kopienas portālā.

Piezīme: citi Vikipēdijas raksti (un citu Vikipēdiju raksti) netiek uzskatīti par uzticamiem avotiem (lai arī, protams, Tu vari kopēt atsaucēm no attiecīgajiem rakstiem).

Labi avoti

 1. ir pierādījuši, ka tajos ir uzticama informācija: tie ir uzticami avoti
 2. ir neatkarīgi (nav saistīti ar raksta tematu)
 3. ir pārbaudāmi (tos var pārbaudīt citi dalībnieki)

Ja Tavā rakstā nav atsauču uz uzticamiem, neatkarīgiem avotiem, tas var tikt dzēsts.


Vai Tavam rakstam ir labi avoti?

Manam rakstam ir labi avoti

Manam rakstam nav labu avotu (pagaidām)