Vikiprojekts:Māksla/Mūzika/Mūzikas žanru tulkojumi


  • 1. kategorija (ieteicamie tulkojumi):
  1. piedāvāto nosaukumu ir atzinusi Valsts valodas komisija, LZA Terminoloģijas komisija vai kāda cita valodas jautājumos augsta institūcija,
  2. piedāvātais nosaukums ir sastopams vārdnīcās, enciklopēdijās,
  3. piedāvātais nosaukums ir plaši lietoti publikācijās un zinātniskos darbos,
  4. piedāvātais nosaukums ir lietots reti, bet atbilst latviešu valodā pieņemtajām normām, arī citu mūzikas žanru atveides principiem (skatīt apakšā).
  • 2. kategorija (alternatīvie tulkojumi):
  1. nosaukumi ir lietoti reti vai nav lietoti vispār, bet atbilst transliterācijai un valodas normām, bet ir šaubas par to pareizu atveidi.
  • 3. kategorija (nepareizie tulkojumi):
  1. nosaukums var būt izplatīts, bet ir transliterācijai un valodas normām neatbilstošs vai kā citādi nepareizs (nelietot).

Atveidošana labot šo sadaļu

Mēģinot lietot mūzikas žanru latviskos variantus vai mēģinot no daudzajiem internetā tautā lietotajiem mūzikas žanra sinonīmiem izvēlēties vienu, jāņem vērā, kā tiek atveidoti latviešu valodā līdz šim esošie mūzikas žanru nosaukumi.

Īpašības vārdu un lietvārdu sasaiste labot šo sadaļu

Vārds mūzika tiek iekļauts pārsvarā mūzikas pamatžanros, piemēram, rokmūzika, hausmūzika, elektroniskā mūzika vai klasiskā mūzika. Šie pamatžanru nosaukumi pārsvarā sastāv no viena vārda vai diviem. Tas, vai tie sastāv no viena vārda vai diviem, ir atkarīgs no tā, cik pamatžanra pirmajā vārdā, pieliekot vārdu mūzika, ir zilbju. Ja tā ir viena, tad vārds saplūst, veidojot salikteni, ja vairākas — darbojas kā atsevišķs vārds, kas kļūst par īpašības vārdu.

Atveidojot apakšžanrus galvenajiem žanriem, kas sastāv no viena vārda (salikteņa), tiek atmesta salikteņa otrā daļa -mūzika, saīsinot izveidotā apakšžanra nosaukumi. Piemēram, rokmūzikas gadījumā veidojas žanri alternatīvais roks, progresīvais roks, pankroks. Pēdējais no žanriem pankroks atkal veidojas kā saliktenis, jo pirmajam īpašības vārdam atkal ir tikai viena zilbe.

Problēmas rodas faktā, ka tādi izplatīti žanri kā pops un roks ir vienīgie latviešu valodā literārie mūzikas žanru saīsinājumu analogi (un pat tad vieni paši sarunvalodas līmenī), kas pašlaik darbojas kā lietvārdi. Piemēram, saīsinot hausmūzikas vai folkmūzikas žanrus uz apakšžanriem, veidojas šķietami dīvainas un neraksturīgi vārdi kā hauss un folks, kas būtībā ir īpašības vārdi, tikai cēlušies, mēģinot atveidot žanru nosaukumus pēc rokmūzikas principa (faktiski, pēc angļu valodas principa) vai uzreiz transliterējot tos no angļu valodas.

Uzskatāmāk šī atveidošanas anomālija parādās atveidojot tādus žanrus kā, piemēram, electro-industrial vai alternative dance, kam viens no salikteņa vārdiem latviešu valodā jau ir ar īpašības vārda nozīmi. Ja tiktu atveidots pēc angļu valodas principa būtu jāraksta žanri kā elektroindustriālis vai alternatīvais denss (alternatīvais dejs), lai gan tie neliekas pareizi žanru nosaukumi un tiek rakstīti elektroindustriālā mūzika vai alternatīvā deju mūzika, kamēr, piemēram, gadījumos, kad īpašības vārds nav ar jau esošu nozīmi, cilvēkiem, atveidojot vārdus, var šķist pareizi rakstīt ne tikai tumšā ambientā mūzika, bet arī tumšais ambients. Katrā ziņā, ja pastāv izvēles iespējas, vajadzētu ņemt žanra nosaukumu, kas beidzas ar jau latviešu valodā esošu lietvārdu vai tādu salikteņa daļu, ko veido lietvārds, nevis izdomāt jaunus lietvārdus.

Salikteņi labot šo sadaļu

Atšķirībā no angļu valodas, kur cenšas izvairīties no trīskāršu vai pat divkāršu salikteņu lietojuma, latviešu valoda pieļauj vairākkāršu salikteņu lietojumu. Piemēram, angļu valodā, apvienojot pop ar punk rock, lai neveidotos trīskāršs saliktenis, tiek atmests rock, rezultātā sanāk termins pop-punk jeb pop punk. Latviešu valodā var brīvi veidot trīskāršos salikteņus, piemēram, nesakot poppanks, bet gan poppankroks. Terminu poppankroks var uzskatīt par ieteicamāku variantu, jo oriģinālā pankroks latviešu valodā ir veidojies vairāk kā īpašības vārda un lietvārda apkopojums (pank-post- vai hārd-). Atmetot roks, saliktenis noslēdzas ar īpašības vārdu, kam tiek pievienota sakne -s, lai vārds būtu uzskatāms kā lietvārds, — tas viss veido vārdu poppanks, kas vairāk norāda uz latviešu valodā citu vārda panks nozīmi.

Uzskatāmāk šī atveidošanas anomālija parādās tādos žanros kā, piemēram, Christian punk vai Celtic punk, kas pēc tādiem pašiem principiem būtu jāatveido kā krīstīgais panks un ķeltu panks, bet latviešu valodā ir daudz pieņemamāk atveidot tos kā kristīgais pankroks un ķeltu pankroks.


Piezīmes un atsauces labot šo sadaļu