Vidzemes superintendenti (vācu: Superintendent von Livland) bija Zviedru Vidzemes un Vidzemes guberņas luterāņu baznīcas augstākās administratīvās varas nesēji un konsistorijas viceprezidenti. Pirmo Vidzemes superintendentu 1622. gadā iecēla Zviedrijas karalis Gustavs II Ādolfs.

Pirmais Vidzemes superintendents Hermanis Samsons.

Pēc Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) dibināšanas 1922. gadā Vidzemes ģenerālsuperintendentu funkcijas pārņēma LELB bīskapi, kopš 1932. gada Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapi.

Vidzemes superintendenti

labot šo sadaļu
  • 1622–1643: Hermanis Samsons
  • 1643–1648: Andreass Virginiuss [1]
  • 1648–1649: Johaness Laurentijs Stalenuss (Johann Lorenzsohn Stalen)
  • 1650–1656: Zaharija Klingiuss
  • 1650–1656: Andreass Virginiuss
  • 1656–1660: Valters Aferdunks (Averdunck)
  • 1660–1664: Johaness Geceliuss
  • 1665–1675: Georgs Preuss
  • 1674–1675: Johaness Fišers (Dienvidvidzemē)

Vidzemes ģenerālsuperintendenti

labot šo sadaļu